S.A. JAGTER- & WILBEWARINGSVERENIGING

MARICO BOSVELD TAK

Baie welkom by die Marico Bosveld Tak. Die Marico Bosveld tak is gelee in Rustenburg. Daar word gereeld lede vergaderings en skietdae gereel deur die Marico Bosveld tak. Indien jy belangstel om deel te word van hierdie jagters-vereniging tak, kontak gerus een van die bestuurslede.